8.11.23

Som reaktion på stigende krav til CO₂-udledning i hele forsyningskæden har Dansk Industri og Industriens Fond oprettet et initiativ kaldet "Klimaklar Produktionsvirksomhed," der skal støtte produktionsvirksomheder i Danmark. En af dem, der nu kan kalde sig ved den titel, er Induflex.

De store virksomheder forpligter sig til at reducere CO₂-udledninger fra hele værdikæden - også fra deres underleverandører. Derfor kræver både de store virksomheder i Danmark og kunder på eksportmarkederne nu, at man som underleverandører har viden om ens CO₂-aftryk. Derfor har Dansk Industri oprettet et forløb, "Klimaklar Produktionsvirksomhed," for at guide produktionsvirksomheder gennem deres egen CO₂-data, fastsætte reduktionsmål og forbedre deres klimakommunikation.

Fremtidsparat forretning


Det forløb har Induflex nu succesfuldt gennemført og tilegnet sig et diplom, hvilket repræsenterer et vigtigt skridt i retning af at reducere virksomhedens CO₂-aftryk og etablere en mere fremtidsparat forretningsmodel. Det skal være med til at skabe bedre balance mellem det miljømæssige ansvar og de forretningsmæssige mål.

 

"Som underleverandør til flere industrier er vi nødt til at være på forkant og fremtidsparat til at påtage os vores miljømæssige ansvar. Men det er svært at fastlægge, hvor man præcist skal starte. Derfor tog vi de spæde skridt med Klimaklar Produktionsvirksomhed, hvilket har givet os betydelig indsigt og forståelse for vores egne klimainitiativer. Det er et vigtigt element for at styrke vores organisation på mange niveauer, både internt og eksternt", fortæller Rico Larsen, direktør og indehaver af Induflex.

Induflex kan kalde sig Klimaklar Produktionsvirksomhed

Overskuelighed former styrket strategi

 

Klimaklar Produktionsvirksomhed er en del af bestræbelserne på at gøre den grønne omstilling mere tilgængelig for produktionsvirksomheder. Her er begreber som klimaagendaer, CO₂-beregninger og GHG (Greenhouse Gas) protokoller ofte ukendte territorier. Efter at have gennemført forløbet har Induflex nu opnået en dybere forståelse af virksomhedens CO₂-udledninger, mulige metoder til reduktion og integreret klimakommunikation.

 

"Vi fandt faktisk ud af, at vi allerede var ret langt, såsom energi- og procesoptimering, hvilket giver en god indikation på, at vi er på rette vej. Men nu er vi mere opmærksomme på de lavthængende frugter, mens vi nu har de nødvendige værktøjer til præcist at måle vores CO₂-udledninger og planlægge nye initiativer, der samlet set skal reducere vores CO₂-aftryk yderligere. På den måde er vi nu bedre rustet til fremtiden og kan koordinere vores miljømæssige ansvar mere effektivt med vores forretningsstrategi", forklarer Rico Larsen.

 

Selvom mange virksomheder allerede arbejder på deres klimastrategi, håber Rico Larsen, at Induflex kan inspirere andre i flere industrier.

 

"Vi ved, at flere af vores underleverandører allerede er godt i gang med implementeringen af klimamæssige tiltag, men der kommer løbende nye krav, så det kan være svært at holde sig opdateret på alt. Dog, når man har de rette grundlæggende værktøjer på plads, bliver det lettere at opbygge en solid base, der kan tilpasse sig nye krav og ændringer. Vi håber, at vores erfaring kan inspirere hele vores forsyningskæde til at reflektere over deres egne initiativer", uddyber Rico Larsen.


Med forløbet understøttes Klimapartnerskabet for produktionsvirksomheders ambitiøse målsætning om, at Danmark skal have verdens første klimaneutrale produktionsindustri og skabe øget grøn eksport, vækst og beskæftigelse i Danmark. Klimaklar Produktionsvirksomhed er et samarbejde mellem Dansk Industri og Industriens Fond.