color_stroke_top

Induflex A/S    

Hagensvej 25    

9530 Støvring


Tlf: +45 98 37 19 88    

E-mail: induflex@induflex.dk

Arbejdsmiljø- & miljøpolitikker

Arbejdsmiljø

Det er gennem vore medarbejderes kvalifikationer, dygtighed og effektivitet, at vi sikrer virksomhedens fortsatte fremgang. Det derfor er meget vigtigt for os, at vore medarbejdere er glade og har de optimale betingelser for at udføre deres arbejde. Det betyder at alle ansatte til enhver tid har den information og viden, der kræves.


Ved overordnet at motivere, uddanne og inddrage vore medarbejdere i kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøarbejde i virksomheden, kan vi arbejde sammen for et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle. Herigennem kan vi også forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom.

Vi tror, at vi får det bedste ud af alle, når de føler sig trygge, oplyste og godt tilpas på deres arbejdsplads. 


Grøn fabrik 

Miljø er en vigtig del af vores værdipolitik.

Vi vil løbende reducere miljøpåvirkningen af omgivelserne og altid sikre at myndighedskrav overholdes. Vi vil være en energieffektiv fabrik, og vil løbende arbejde på at reducere energiforbruget pr. tons produkt, til et niveau der er så lavt som det er teknisk/økonomisk muligt. 


Netop derfor har vi henover sommeren 2017 taget hul på en gennemgribende energioptimering og effektivisering. På de områder, hvor der energieffektiviseres, handler det i høj grad om udskiftning af det udstyr og apparater, der ikke længere er tidsvarende - hvorimod de områder, hvor der energioptimeres, handler det mere om intelligent styring, af alle de tekniske installationer samt det udskiftede udstyr.


Det er et kæmpestort projekt, der involverer hele virksomheden, produktion og administration. Energioptimeringen omfatter blandt andet udskiftning af al belysning til LED-lys med sensorer. Herudover, installation af strålevarmepaneler med henblik på genanvendelse af vores procesvarme. Målet at vores produktion og daglig drift fungerer optimalt, uden unødige energispild.


Regenerering & bortskaffelse

Ingen former for plast skal ende i naturen. Plast er en ressource der kan - og skal - genanvendes i så vid en udstrækning som overhovedet muligt. Netop derfor tager vi alle de nødvendige skridt i forhold til bortskaffelse af restmaterialer og affald fra produktionen. 


Materiale-affald som afskær, stumper og ukurante rester sorteres i 7 forskellige plasttyper der alle sendes til regenerering hos en af vores samarbejdspartnere. Vi tilbyder også vore kunder, at de, her hos os, kan indlevere plastaffald fra emner, der er produceret og leveret af Induflex, uden beregning. Herfra vil vi sørge for korrekt sortering og dernæst bortskaffelse eller regenerering. Bemærk!

Ved indlevering af plastaffald, må der ikke være iblandet andre materialer som papir, snor, plastbånd eller andet affald.Kemi i produktionen bortskaffes altid efter leverandørens anvisninger og datablade - samt gældende love og regler. Vi inddrager altid den nyeste teknologiske viden i vores bestræbelse på at holde vores produktion og omgivelser fri for negative miljøpåvirkninger.


Eventuel lugt og produktionsdamp fra de forskellige processer føres væk gennem en integreret filterproces. Denne proces indebærer blandt andet fortynding via en 20 meter høj skorsten. Vi vil løbende have øje for forbedringstiltag, og vil herigennem sikre forebyggelse mod forurening.Induflex A/S    

Hagensvej 25    

9530 Støvring

Tlf: +45 98 37 19 88    

induflex@induflex.dk

CVR: 12 82 81 95 

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
SmE_bl
YOU THINK IT, WE SHAPE IT
hollow-cut-facebook
hollow-cut-instagram
hollow-cut-youtube
hollow-cut-linkedin