color_stroke_top

Induflex A/S    

Hagensvej 25    

9530 Støvring


Tlf: +45 98 37 19 88    

E-mail: induflex@induflex.dk

Salgs- og leveringsbetingelser 

Nedenstående betingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer hos Induflex A/S medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.


1. Gyldighed

Afgivne tilbud er gyldig i en måned fra tilbudsdato.


2. Priser

De på tilbud/ordrebekræftelser anførte priser er ekskl. moms og levering. Køber er forpligtet til indtil levering at acceptere ændringer i priser som følge af eventuelle væsentlige prisstigninger på materialer, valutakurser, told og skat.


3. Mængde

Induflex A/S forbeholder sig retten til at levere og fakturere det bestilte antal med +/- 10 %.


4. Tegninger/filer/fonte

Induflex kan ikke gøres ansvarlig for uoverensstemmelser mellem købers tegninger og filer. F.eks. pdf(tegning) og dxf(fil).

Induflex benytter som udgangspunkt fonte (skrifttyper) på Induflex computere og kan ikke garantere, at disse er i overensstemmelse med købers, medmindre køber fremsender egne fonte før produktion.


5. Ændringer

Der kan ikke kræves ændringer i specifikationerne af en ordre såfremt denne er sat i produktion.


6. Levering

Levering sker 'Ab fabrik' og eksklusiv emballage, fra Induflex adresse for købers regning og risiko.


7. Betaling

Betaling skal ske senest den dato, som fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdato. Ved for sen betaling tillægges 1,5 % i renter pr. påbegyndt måned, hvilken køber er forpligtet til at betale.


8. Reklamationer

Reklamationer over mangler eller beskadigelser ved en leverance skal ske omgående eller senest 5 dage efter leverancen er modtaget. Returnering af varer accepteres kun efter forudgående aftale. 

Overholder køber ikke de anførte frister, fortaber køber retten til at gøre manglen gældende.

Induflex kan ikke gøres erstatningspligtig for indirekte tab, så som afsavnstab, driftstab mv.

Induflex har intet ansvar for fejl, som køber ikke har rettet i korrektur og tegninger, ligesom Induflex ikke hæfter for fejl og mangler, som skyldes halvfabrikata leveret af køber. Endvidere bærer køberen risikoen for, at de af køber leverede halvfabrikata ikke kan anvendes.

Induflex ansvar for mangler ved de leverede emner er begrænset til omlevering af og erstatning for de mangelfulde genstande. Erstatningen kan ikke overstige fakturabeløbet for de leverede emner.

Induflex kan ikke gøres ansvarlig for skader på produkter, hvori emner fremstillet af Induflex indgår.


9. Særlige ejerforhold

Ved købers konkurs tilfalder alle ikke betalte emner Induflex. 


10. Ophavsret

Skitser, tegninger, prototyper samt andre former for udvikling/design helt eller delvis udviklet af Induflex, tilhører Induflex, og kan ikke fremvises eller overdrages til tredjemand uden Induflex godkendes.

Induflex har intet ansvar for købers manglende hjemmel til tegninger, billeder, designs eller andre rettigheder som tilhører tredjemand.

Bliver Induflex ansvarlig overfor tredjemand for krænkelse af dennes rettigheder, er køberen forpligtet til at holde Induflex skadesløs for et sådant ansvar.


11.  Force majeure

Tilbud afgives og ordre bekræftes med forbehold for force majeure / ansvarsfrihed. Sælger kan således ikke holdes ansvarlig for tab der skyldes f.eks. brand, naturkatastrofer, krig, arbejdsnedlæggelse, lockout mv.


12. Værneting og lovvalg

Enhver tvist behandles af de ordinære domstole Aalborg efter danske retsregler.Induflex A/S    

Hagensvej 25    

9530 Støvring

Tlf: +45 98 37 19 88    

induflex@induflex.dk

CVR: 12 82 81 95 

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
SmE_bl
YOU THINK IT, WE SHAPE IT
hollow-cut-facebook
hollow-cut-instagram
hollow-cut-youtube
hollow-cut-linkedin