color_stroke_top

Induflex A/S    

Hagensvej 25    

9530 Støvring


Tlf: +45 98 37 19 88    

E-mail: induflex@induflex.dk

Egenskaber for akryl

Strukturelle egenskaber 

Akryl bliver i meget stort omfang brugt i optiske sammenhænge, hvor de strukturelle egenskaber er sekundære. Men selv ved visse konstruktioner er det ekstremt vigtigt, at det kan modstå prædefinerede statiske og dynamiske påvirkninger – det kan eksempelvis være gangbroer, akvarier eller fyrtårne i polarcirklen.


Konstruktion i akryl er mere kompleks end den er i eksempelvis stål, fordi både tid og temperatur har indflydelse på akrylens egenskaber. Akryl er visko-elastisk og stål er lineærelastisk-idealplastisk. Det betyder at akrylens styrke vil ændre sig afhængig af, hvor lang tid det er belastet og ved hvilken temperatur. Samtidig svækkes styrken, når det udsættes for UV og især organiske opløsningsmidler. Akryl brugt i højere sikkerhedsgrupper må og skal derfor inspiceres regelmæssigt.


Dimensionsstabilitet 

Akrylens dimensioner ændrer sig ikke nævneværdigt over tid, hvorfor mange måleinstrumenter fabrikeres i akryl. Der bør dog udvises påpasselighed, når akrylen anvendes sammen med andre materialer, da akrylen udvider sig med stigende temperaturer.

En akrylstang på 1 meter bliver således 0,7 mm længere, hvis temperaturen stiger 10 grader. Spændes akrylen fast i en stålramme, er der overvejende sandsynlighed for sprængninger i akrylen, hvis temperaturen ændrer sig.Temperatur

Akryl kan anvendes i temperaturer op til 80 grader Celcius. Udsættes akrylen for højere temperaturer i længere tid vil bevirke at den bliver blød. Temperaturer ned til - 40 grader Celcius er som regel ikke noget problem. Nærmere specifikationer og sammenligninger kan du finde på vores plastskema, som kan rekvireres her


Kemikalieresistens

Akryl tåler svage syrer, baser samt en række nonpolære opløsningsmidler. Derimod tåler akrylen ikke stærke syrer, baser eller polære opløsningsmidler som eksempelvis acetone og kloroform.

Vandoptagelsen i akryl er begrænset og det er relativt let at tørre. Men vandoptagelsen kan stadig få en akrylplade til at krumme, hvis den eksempelvis bliver fugtig på den ene side – ganske ligesom træ.Rengøring 

Mangt og meget akryl og plexiglas er i tidens løb gået til, fordi det er rengjort med sprit, rense benzin eller hårde børster. Akryl rengøres bedst med vand, opvaskemiddel og en ren blød klud. Af samme årsag har vi med vores årelange erfaring udviklet en særlig akryl rens & poleringsmiddel uden polære opløsningsmidler, der kan tilkøbes og medsendes enhver ordre. 


Brand

Akrylens antændelighed kategoriseres som UL 94 HB. Akryl udvikler ikke røg ved brand. Dampene kategoriseres som ikke-giftige og sidestilles ofte med dampe fra træ og papir. Men akrylen brænder hurtigt og er ikke selvslukkende.

Man kan skelne en ekstruderet akryl fra en støbt akryl ved måden de brænder på. Ekstruderet akryl drypper ved afbrænding, den støbte akryl drypper ikke.

Når vi laserskærer akryl, som i princippet er en kontrolleret afbrænding, forgår det aldrig uden overvågning. Der er, i Danmark, flere eksempler på maskiner, der er brudt i brand ved laserskæring af akrylplader.


Spændinger & kærv 

Som meget andet termoplast er akryl kærvfølsom. Konstruktioner skal derfor laves uden skarpe indvendige hjørner. Kombineres en konstruktion med kærvvirkning med indre spændinger, skal der ikke meget til, før akrylen revner under bearbejdning, transport eller den første ibrugtagning.

Indre spændinger er velkendte i ekstruderet akryl grundet fabrikationsmetoden af råvaren, men spændinger kan også skabes ved ukyndig flammepolering, laserskæring eller brug af forkerte værktøjer.

Indre spændinger i akryl kan fjernes ved af spænding, som er en langsom opvarmning og afkøling (annealing).

I en klar akryl kan spændinger ses, rent visuelt, ved hjælp af to stykker polaroidfilter. Placer akrylen bag en lyskilde, læg filterne ovenpå hinanden og iagttag akrylen gennem filtrene, mens du drejer filtrene i forhold til hinanden. Spændingerne vil nu lyse op.


For yderligere information kontakt os på induflex@induflex.dk

 


Acrylkrog

20170921_123939
Induflex A/S    

Hagensvej 25    

9530 Støvring

Tlf: +45 98 37 19 88    

induflex@induflex.dk

CVR: 12 82 81 95 

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
SmE_bl
YOU THINK IT, WE SHAPE IT
hollow-cut-facebook
hollow-cut-instagram
hollow-cut-youtube
hollow-cut-linkedin